044-121733

Huvudrubriker

Vad är en vittnesstödjare?

Den som skall fungera som vittnesstödjare måste genomgå en utbildning som sköts i samarbete mellan brottsofferjourerna och Brottsoffermyndigheten.
För att rättskipningen skall fungera är det nödvändigt att personer som skall höras i en rättegång verkligen vågar berätta vad de iakttagit. Ibland handlar det om att stå emot påtryckningar från den åtalade och att uthärda i vissa fall närgångna frågor, ibland är det hela förhörssituationen för den som skall höras som upplevs som plågsam. Vittnesstödjarens uppgift skiljer sig aningen från brottsofferstödjarens.

Vittnesstödjaren träffar vittnen och målsägare i mycket korta perioder i jämförelse med brottsofferstödjaren. En annan viktig aspekt som vittnesstödjaren måste iaktta är att inte påverka vittnet med egna åsikter inför rättegången.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.